Andra språk / other languages

Ta cellprov

En sida om gynekologiskt cellprov från Västra Götalandsregionen och Halland

Frågor och svar

Har du någon fråga du inte hittar svar på här skriv till mia.westlund@rccvast.se 

Mer information finns på 1177.se/cellprov

Fråga:
Vem får en inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll hem?
Svar: Kvinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte år. När man använder primär HPV-analys enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention kan provtagning ske med 7 års intervall från 50 års ålder.  (se info om HPV, humant papillomvirus, under fliken för HPV/vaccin)

Fråga: Var sker provtagningen och vem utför den?
Svar: Undersökningen görs på närmaste barnmorskemottagning/mödravårdscentral av barnmorska.

Fråga: Hur går undersökningen till?
Svar: Provet tas i gynekologisk undersökningsstol av en barnmorska. Provtagningen går snabbt, tar ofta bara någon minut, och har som enda syfte att ta ett cellprov från livmoderhalsen. Provet tas med hjälp av en spatel som ser ut som en glasspinne. Denna stryks mot livmoderhalsens nedre del. Sedan används en mjuk, tunn borste som försiktigt borstar ur celler från livmoderhalsens nedre del. Cellerna överförs till en burk med vätska och skickas till ett laboratorium, specialiserat på cellprover, för undersökning i mikroskop. Provet kan även undersökas för förekomst av HPV.

Fråga: Är provtagningen smärtsam?
Svar: Det kan kännas obehagligt att ligga i gynekologstol och du kan känna dig lite naken, men undersökningen är inte smärtsam.

Fråga: Är det viktigt att gå till cellprovskontrollen, när inbjudan kommer i brevlådan?
Svar: Ja, det är det. Det är en mycket billig livförsäkring. Förstadier kan lätt åtgärdas. Livmoderhalscancer har tack vare gynekologisk cellprovskontroll minskat med ca 60 % sedan början av 1960-talet. Dödligheten i livmoderhalscancer har också minskat med 60 % under den senaste 40-års perioden.

Fråga: Bör jag tänka på något före undersökningen?
Svar: För bästa resultat av provtagningen ska du inte ha mens. Boka i så fall om till en ny tid! Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt, men man ska undvika att föra in något i slidan dygnet före provtagningen.

Fråga: Behöver jag lämna cellprov om jag inte haft sexuell kontakt?
Svar: Nej, har du inte haft någon sexuell kontakt behöver inte prov lämnas.

Fråga: Behöver jag lämna cellprov om jag bara haft sex någon av samma kön?
Svar: Ja, även kvinnor som har sexuell kontakt med kvinnor kan få cellförändringar.

Fråga: Ska jag gå på cellprovskontroll när jag väntar barn?
Svar: Ja. Det är en fördel att ta provet tidigt i graviditeten fram till och med graviditetsvecka 15, men provet kan även tas senare. Cellprovtagning under graviditet är inte farligt för graviditeten.

Fråga: Ska jag gå på cellprovskontroll när jag ammar?
Svar: Det går att lämna cellprov från och med åtta veckor efter förlossningen och man inte längre har avslag.

Fråga: Behöver jag ta cellprov om livmodern är bortopererad?
Svar: I regel behövs inte det. Fråga i första hand läkaren som opererat dig. 
Om själva livmoderhalsen är kvar d.v.s. inte bortopererad ska du fortsätta med cellprover.

Fråga: Vad händer efter det att provet är taget?
Svar: Provet överförs till en burk med specialvätska och skickas till ett laboratorium. Provet analyseras för att se om det finns avvikande celler och/eller HPV. Vilken analys som används i första hand beror bland annat på din ålder.

Fråga: Vilket svar får jag om "allt är normalt"?
Svar: Då står det "Inga tecken på förändringar hittades denna gång". Det betyder att man inte hittat cellförändringar ELLER  HPV. Provet betraktas som normalt och ingen ytterligare undersökning behövs. Du kommer att fortsätta kallas enligt programmet för gynekologisk cellprovskontroll.
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården.

Fråga: Jag har fått ett brev om att provet var obedömbart. Vad innebär det? 
Svar: Det finns olika skäl till varför det inte går att bedöma cellerna.  Det kan vara så att man fått med för få celler eller att det kommit med blod i provet. Om man har en lätt infektion kan det också försvåra bedömningen.  Lätta infektioner går ofta över av sig själv utan behandling. I samband med att du fick besked om att provet var obedömbart fick du också veta att du kommer att få en tid för ny provtagning.

Fråga: Vad är HPV (humant papillomvirus)?
Svar: HPV är ett virus som kan överföras sexuellt. Det är ett vanligt förekommande virus och de flesta, som har haft sexuella kontakter, får en HPV-infektion någon gång i livet. Hos nästan alla, som fått en HPV-infektion, läker infektionen ut av sig själv. I andra fall uppstår cellförändringar som praktiskt taget alltid visar sig vid cellprovskontroll. Det är bara kvinnor som har en långvarig HPV-infektion som kan utveckla cancer i livmoderhalsen.

Fråga: Går det att skydda sig mot HPV-smitta?
Svar: Kondom minskar risken. Unga flickor, som vaccineras före sexualdebut, kan räkna med ett 70% skydd mot livmoderhalscancer, för andra är skyddet sämre.

Läs mer om säkrare sex från RFSU: http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Preventivmedel/Ny-praktika-Sakrare-sex---med-eller-utan-kondom/

 Fråga: Behöver jag gå på cellprovskontroller om jag är vaccinerad mot HPV?
Svar: Vaccinationerna skyddar bara mot en del cellförändringar och skyddet mot cancer är ofullständigt. Vaccinerade kvinnor bör absolut fortsätta gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till.

Fråga: Märker jag om jag har en HPV-infektion?
Svar: Oftast ger infektionen inga symptom. Under tiden man har infektionen är man dock smittbärare. Det vanligaste är att viruset läker ut av sig själv. Det är bara i de fall där viruset inte läker ut som risken för livmoderhalscancer ökar.

Fråga: Varifrån skickas inbjudan hem till mig.
Svar: I Västra Götalands regionen sänds inbjudan från Regionens kallelsekansli och från Region Halland sänds den från cytologlaboratoriet i Halmstad.

Fråga: När får jag svar på mitt cellprov?
Svar: Målsättningen är att alla ska få svar inom 4-6 veckor. Har du inte fått svar efter åtta veckor, ta kontakt med den mottagning där du tog provet. (Undantag : Laboratoriet Sahlgrenska har problem med svarstider - där kan man få vänta upp till 16 veckor _ gäller 2018  )

Fråga: Hur får jag besked om undersökningsresultatet?
Svar: Du får svar direkt hem i brevlådan.

Fråga: Vad händer om provet inte är bra?
Svar: Du får alltid svar hem med information om vad som gäller för dig. Vid cellförändringar som behöver följas upp får du tid hos gynekolog för s.k. kolposkopi där yttre delen av livmoderhalsen undersöks. Gynekologen tittar på förändringarna med hjälp av kolposkop (ett slags mikroskop där livmoderhalsen kan ses i stark förstoring). Samtidigt tas ett nytt cellprov. Om läkaren ser något avvikande kan biopsier (vävnadsprover) från förändrade områden tas och skickas till undersökning. Om du bedöms ha en förändring som i framtiden kan utvecklas till cancer, brukar det aktuella området på livmoderhalsen tas bort. Detta är ett enkelt ingrepp som vanligen görs i lokalbedövning.
Du behöver efter detta göra fler kontroller än kvinnor som inte haft några förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att det är ytterst ovanligt att ett avvikande cellprov visar sig vara cancer.

Fråga: Hur kan jag skydda mig mot livmoderhalscancer efter sexuell debut?
Svar: Använd kondom vid tillfälliga sexuella förbindelser. Gå och ta cellprov när inbjudan kommer.

Fråga: När används HPV-analys?
Svar: Under 2018 införs primär HPV-analys för alla kvinnor över 30 år vid gynekologisk cellprovskontroll. Är kvinnan under 30 år sker först (primärt) analys av cellerna (cytologisk analys). HPV-analys används då för att skilja ut de mest oskyldiga cellförändringar, som inte innehåller HPV, från de cellförändringar som behöver utredas.

Fråga:
Om man använder HPV-analys på alla prover, kan man då få besked om att det inte finns några cellförändringar, men att man har HPV?
Svar: Ja, du kan få besked om att provet inte visar cellförändringar, men att det innehöll HPV. Du får också besked om när det är dags för nästa cellprov. För att se om HPV läkt ut är det viktig att ta cellprovet då du får din kallelse. Hos de flesta läker HPV ut inom ett par år. Om HPV finns kvar även vid kommande provtagning kommer du att kallas till gynekolog för kompletterande undersökning. 

Fråga: Hur vanlig är livmoderhalscancer?
Svar: I Sverige får ca 500 kvinnor varje år livmoderhalscancer. Det tar i regel lång tid, 10-15 år, att utveckla en livmoderhalscancer från att cellförändringar först uppstår. Om du går och tar prov, varje gång du blir kallad, minskar du risken att drabbas av livmoderhalscancer avsevärt.

Fråga: Vad kan det bero på om jag inte har fått någon kallelse till gynekologisk cellprovskontroll?
Svar: Om du har tagit prov någonstans i västra Sverige senaste åren får du en kallelse först 3 – 5 år efter senast tagna prov. Vill du veta när du senast tog ett cellprov kan du kontakta närmaste barnmorskemottagning/mödravårdscentral som enkelt kan ge dig besked på när du tog senaste cellprovet. Du kan även kontakta Regionens kallelsekansli om du bor i Västra Götalandsregionen. Kontaktuppgifter hittar du under cellprov.se/kontakt

Fråga: Gäller samma kallelseschema i hela västra Sverige?
Svar: Ja.

Fråga: Varför kallas en del kvinnor till tätare kontroller eller kontroll efter att de fyllt 64 år? 
Svar: Kvinnor som behandlats för svårare cellförändringar har ökad risk att få nya cellförändringar längre fram i livet. Efter avslutad behandling av cellförändringar kallas därför kvinnan till barnmorskemottagning för cellprovtagning vart tredje år livet ut. Enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention skall alla erbjudas ett cellprov vid fyllda 64 års ålder. Det innebär att man kan få en sista inbjudan så sent som vid 70 års ålder.


Läs mer på 1177.se/cellprov och 1177.se/cellforandringar